Fundusze ETF – inwestycja dla osób oczekujących długoterminowych zysków

Inwestowanie w fundusze ETF to rozwiązanie dedykowane dla inwestorów długoterminowych. Jak działają tego typu fundusze? Dlaczego doskonale sprawdzają się przy strategii długoterminowej? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym są i jak działają fundusze ETF?

Fundusze ETF (z ang. Exchange Traded Fund) to specjalny rodzaj funduszy inwestycyjnych, które są notowane na giełdzie. W efekcie ich cechą charakterystyczną jest nie tylko wysoka płynność, ale również bieżąca wycena. Co więcej, na tym nie kończą się różnice w stosunku do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, ponieważ odmienny jest również cel działania. Wynika to z faktu, że ETF-y nie starają się przynieść inwestorowi możliwie najwyższej stopy zwrotu, ale wiernie naśladują konkretny instrument bazowy. Co może nim być? Otóż, w przypadku ETF-ów możliwości jest naprawdę sporo, ponieważ fundusze tego typu mogą opierać się nie tylko na indeksach giełdowych, ale również koszykach akcji, walutach, surowcach, czy nawet kryptowalutach.

Jak działają ETF-y? Otóż, istotne jest przede wszystkim to, że fundusz składa się z akcji dokładnie tych samych spółek, które tworzą dany indeks giełdowy. Dzięki temu każda zmiana jego wartości skutkuje identyczną zmianą notowań danego ETF-u.

Fundusze ETF – jak inwestować?

Inwestowanie w fundusze ETF to rozwiązanie, z którego może skorzystać praktycznie każdy. Warto bowiem mieć świadomość, że ich zakup możliwy jest z poziomu rachunku maklerskiego. Tego typu konto otwiera się u brokera, co można obecnie zrobić online. Po otwarciu własnego rachunku inwestycyjnego wystarczy go zasilić, co najłatwiej zrobić w formie przelewu z konta bankowego. Pozwoli to przeprowadzić pierwsze transakcje, czyli nabyć jednostki uczestnictwa danego ETF-u. W jaki sposób to zrobić? Kwestia ta została opisana w artykule przedstawiającym czynniki wyboru konta maklerskiego.

Fundusze ETF a inwestowanie długoterminowe

Jak wspomniano we wstępie fundusze ETF doskonale sprawdzają się w przypadku strategii inwestowania długoterminowego. Wynika to z faktu, że większość indeksów giełdowych na przestrzeni lat rośnie, co przekłada się automatycznie na wzrost wartości jednostek uczestnictwa opartych na nich ETF-ów. W efekcie śmiało można stwierdzić, że naśladowanie indeksów może być z punktu widzenia inwestora korzystniejsze niż próby samodzielnego pokonania rynku. Za inwestowaniem w ETF-y przemawiają także niskie opłaty za zarządzanie, co jest istotne w perspektywie wieloletniej. Jest to efektem tego, że ETF-y są zarządzane pasywnie, a co za tym idzie osoby odpowiedzialne za to nie muszą podejmować zbyt wielu decyzji. Dla inwestora korzystne jest także to, że posiadając ETF-y w długoterminowym portfelu nie trzeba na bieżąco śledzić notowań giełdowych. Analizy oraz ewentualnych zmian w portfelu dokonuje się bowiem raz na kilka miesięcy.

Podsumowując należy stwierdzić, że ETF-y to fundusze dedykowane do inwestowania długoterminowego. Mogą bowiem przynosić stabilne zyski, co jest jednak uzależnione od prawidłowego doboru kupowanych funduszy. Wynika to z faktu, że tego typu inwestycja również wiąże się z ryzykiem.

 

Artykuł sponsorowany